ÇATAK PROJESİ

Pamukova Tarım > HABERLER > Genel > ÇATAK PROJESİ

ÇATAK Projesi Nedir ?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleme kalemleri arasında yer alan ÇATAK projesinin açılımı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı’dır. 2006 yılında verilmeye başlanan ÇATAK destekleri ilk yılında Kırşehir, Isparta, Konya ve Kayseri illerimizde uygulamaya konulmuştur. 2015 yılına geldiğimizde toplamda 51 ilimizde uygulanmaktadır.

2015 yılı Tarım Bakanlığı verilerine göre 51 ilde 77.847 ha. alanda uygulanan ÇATAK projeleri kapsamında çiftçilere 81.195.316 TL destek verilmiştir. Projenin başlangıcından 2015 sonuna kadar ise 66.751 üretici, 221.186 ha. lık alanda, 232.559.062 Türk Lirası desteklenmiştir.

ÇATAK Programında,  toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanmaktadır.

Uygulama Şekli:

ÇATAK Programı kapsamında destekleme yapılacak alanlarda, üç ayrı kategoride belirlenen uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

  • 1 inci kategori: Minimum toprak işlemeli tarım uygulamalarına 30 TL/da,

Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın yapılması.

  • 2 nci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun engellenmesi 60 TL/da,  

İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması.                                 

  • 3 ncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılır.

Üçüncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi:

1) Tarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.

2) Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

3) Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.

Geçmiş yıllarda yapılan uygulamalarda;

1- Anıza doğrudan ekim makinesi,
2- Taş toplama makinesi,
3- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
4- Sulama sistemleri desteklenmiştir.

2016 yılı için yazımızı hazırladığımız 3 Mayıs tarihi itibari ile henüz başvuru iş ve işlemleri başlamamıştır. 2016 yılı için 31 Mart 2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9 tebliğ numarası ile yeni bir uygulama tebliği yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir